Potřebné zákony

Všechny české zákony je možné najít ve Sbírce zákonů.

Jak se tam dostat ?

internetové stránky www.mvcr.cz

vpravo nahoře -             "Legislativa" (potvrdit)

dále -                          "Sbírka zákonů" (potvrdit)

dále -                          "Sbírka zákonů - archív od roku 1945 do 2008"     

 

nebo rovnou po zadání adresy :

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/

 

Legislativa upravující hospodaření v ekologickém zemědělství :

 

- nejsnáze se nařízení rady, komisí a české zákony hledaní například na WWW.KEZ.CZ v kolonce "Legislativa"

....nebo internetové stránky dalších kontrolních organizací - www.abcert.cz a www.biokont.cz 

Kalendář akcí

08.01.2020 11:26
...v současné době se žádný seminář nepřipravuje, členové RC Severozápad jsou o aktuálních problémech informaváni prostřednictvím mailové pošty....

Kontakt

Zdeněk Perlinger Hlavní 27, 362 63 Dalovice 607103244
fax - 353226354
perlinger@volny.cz