Ekologické zemědělství

V současnosti je ekologické zemědělství upravováno předpisy:

        - nařízení rady EU:         NR 834/2007  (obecnější věci)

     - nařízení komise EU :     NK 889/2008 (prováděcí vyhláška)

 

Co neřeší evropská legislativa, je v české legislativě :

    - zákon 242/2000 ve znění 553/2005

    - vyhláška 16/2006 (prováděcí vyhláška)

 

K úplným zněním je možné se snadno dostat přes internetové adresy kontrolních organizací ekologického zemědělství v odkazech "platná legislativa" atd.

 

Kalendář akcí

08.01.2020 11:26
...v současné době se žádný seminář nepřipravuje, členové RC Severozápad jsou o aktuálních problémech informaváni prostřednictvím mailové pošty....

Kontakt

Zdeněk Perlinger Hlavní 27, 362 63 Dalovice 607103244
fax - 353226354
perlinger@volny.cz