Informace o Regionálním centru PRO-BIO Severozápadní Čechy

RC Severozápadní Čechy je jedním s regionálních center Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, který působí v celé České republice.

Cílem práce Regionálního centra je pomáhat členům v oblasti zemědělské legislativy a s odbornými otázkami, které se týkají zemědělské prvovýroby a zpracování produkce.

Členové mají k dispozici poradenské zázemí, které využívají při přípravě na kontroly, které každoročně na farmy chodí. Poradci RC  v případně zájmu jsou při kontrole přítomni a pomáhají také zjištěné nedostatky odstranit.

Kalendář akcí

08.01.2020 11:26
...v současné době se žádný seminář nepřipravuje, členové RC Severozápad jsou o aktuálních problémech informaváni prostřednictvím mailové pošty....

Historie RC Severozápad

Regionální centrum vzniklo 7.4. 2000 jako pobočka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců s právní subjektivitou. Řídí se Stanovami svazu PRO-BIO, které umožňují vznik poboček svazu podle článku XIV.

Naši uživatelé

Uživateli těchto stránek jsou zemědělci sdružení v Regionálním centru Severozápad. Stránky mohou pomoci také novým zájemcům o členství a veřejnosti, která se zajímá o hospodaření v ekologickém zemědělství.

Kontakt

Zdeněk Perlinger Hlavní 27, 362 63 Dalovice 607103244
fax - 353226354
perlinger@volny.cz