Zasílání aktuálních informací

19.04.2019 13:40

Členové PRO-BIO RC Severozápad jsou mailem informováni o změnách v zemědělské legislativě,aktuálních a blížících se  termínech a novinkách v dotačních titulech prostřednictvím Zpráv RC a Zpravodajů RC.

PROSBA : pokud změníte mailovou adresu nebo chcete, aby informace chodily i jiným osobám na Vaší farmě, je třeba to oznámit správci RC Severozápad.

Kalendář akcí

08.06.2020 11:26
...v současné době se žádný seminář nepřipravuje, členové RC Severozápad jsou o aktuálních problémech informaváni prostřednictvím mailové pošty.Odesílány jsou Zprávy RC Severozápad a Zpravodaje RC Severozápad
10.06.2020 12:58
Termín podávání Žádostí 14.7. -  4.8. Další informace v odkazu Projekty z PRV nebo u správce RC Severozápad.

Kontakt

Zdeněk Perlinger Hlavní 27, 362 63 Dalovice 607103244
fax - 353226354
perlinger@volny.cz