Vedení EVIDENCE HNOJENÍ - upozornění

21.03.2020 00:00

I když v novém období téměř žádná dotace není vázána na limit hnojení, je nutné evidenci hnojení vést i nadále neboť to vyplývá ze Zákona o hnojivech (317/2004).Členům RC je evidence hnojení vedena BEZPLATNĚ na základě dodaných podkladů správci RC.

Jakékoliv hnojení (aplikace) je třeba zaznamenat do předepsané evidence do 31 dnů, za aplikaci se považuje i pastva zvířat, pokud pasete po celý rok, hnojení by mělo být uděláno do 1.2. následujícícho roku......

Kalendář akcí

08.06.2020 11:26
...v současné době se žádný seminář nepřipravuje, členové RC Severozápad jsou o aktuálních problémech informaváni prostřednictvím mailové pošty.Odesílány jsou Zprávy RC Severozápad a Zpravodaje RC Severozápad
10.06.2020 12:58
Termín podávání Žádostí 14.7. -  4.8. Další informace v odkazu Projekty z PRV nebo u správce RC Severozápad.

Kontakt

Zdeněk Perlinger Hlavní 27, 362 63 Dalovice 607103244
fax - 353226354
perlinger@volny.cz