Hodnocení ekologické újmy

V rámci aktualizace Havarijních plánů, které byly schváleny na dobu určitou je třeba zajistit také Základní tabulku ekologické újmy :

Od 1.1.2013 musí mít každý podnikatel, který svojí činností může ohrozit životní prostředí zpracované "Hodnocení rizik ekologické újmy" .Patřime do této skupiny bohužel také. Postup je velmi jednoduchý -   společně předvyplníme připravenou tabulku a správce RC pak z programu v PC vyplní další informace a vypočítá bodové hodnocení. Naprostá většina našich farme se do stane pod 50 bodů a tím bude naše činnost v této oblasti končit - tabulku uložíme k Havarijnímu plánu.

Pro členy Regionálního centra Severozápad vypracováváme základní tabulku hodnocení ZDARMA .

 

Kalendář akcí

08.01.2020 11:26
...v současné době se žádný seminář nepřipravuje, členové RC Severozápad jsou o aktuálních problémech informaváni prostřednictvím mailové pošty....

Kontakt

Zdeněk Perlinger Hlavní 27, 362 63 Dalovice 607103244
fax - 353226354
perlinger@volny.cz